• Home
  • Blog
  • TRANSFERNE CENE – PRAVILNIK O KAMATAMA ZA 2015. I 2016. GODINU

Tag Archive

Tag Archives for " TRANSFERNE CENE – PRAVILNIK O KAMATAMA ZA 2015. I 2016. GODINU "

TRANSFERNE CENE – PRAVILNIK O KAMATAMA ZA 2015. I 2016. GODINU

(„Sl. glasnik RS“, br. 12/2016) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke“, za 2015. i 2016. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica. Član 2 Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su: 1) za banke i davaoce finansijskog lizinga: (1) 6,29% na […]

Detaljnije...