Tag Archive

Tag Archives for " TOPLI OBROK "

TOPLI OBROK – ZARADA

OBAVEZA IZRAŽAVANJA VISINE NAKNADE TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADU U NOVCU   U slučaju kada je poslodavac obezbedio ishranu u toku rada na neki drugi način, dužan je da visinu naknade troškova za ishranu u toku rada izrazi u novcu. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-964/2015-02 od 12.2.2016. godine) […]

Detaljnije...
1

ISPLATE PREMA ZAPOSLENIMA KOJE IMAJU KARAKTER ZARADE, I DRUGE ISPLATE DO NEOPOREZIVOG DELA

  Visina naknade za: topli obrok, regres za godišnji odmor, terenski dodatak kao i uvećanje zarade zaposlenih, kada rade u vreme državnog praznika, noću, prekovremeno ili u smenama, čini zaradu  i po osnovu tih isplata obračunavaju se i plaćaju svi porezi i doprinosi koji se plaćaju kao i  na zarade zaposlenih.   Druge naknade koje […]

Detaljnije...