Tag Archive

Tag Archives for " TOPLI OBROK – ZARADA "

TOPLI OBROK – ZARADA

OBAVEZA IZRAŽAVANJA VISINE NAKNADE TROŠKOVA ZA ISHRANU U TOKU RADU U NOVCU   U slučaju kada je poslodavac obezbedio ishranu u toku rada na neki drugi način, dužan je da visinu naknade troškova za ishranu u toku rada izrazi u novcu. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-964/2015-02 od 12.2.2016. godine) […]

Detaljnije...