Tag Archive

Tag Archives for " SUBVENCIJE MOGU DA PODLEŽU PDV "

SUBVENCIJE MOGU DA PODLEŽU PDV

Ako novčana sredstva nazvana subvencijom, koja se dodeljuju obvezniku PDV, predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga koji vrši ovaj obveznik PDV, u tom slučaju postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-53/2015-04 od 10.9.2015. godine). Međutim, ako predmetna novčana […]

Detaljnije...