Tag Archive

Tag Archives for " STIPENDIJA "
1

ISPLATE PREMA ZAPOSLENIMA KOJE IMAJU KARAKTER ZARADE, I DRUGE ISPLATE DO NEOPOREZIVOG DELA

  Visina naknade za: topli obrok, regres za godišnji odmor, terenski dodatak kao i uvećanje zarade zaposlenih, kada rade u vreme državnog praznika, noću, prekovremeno ili u smenama, čini zaradu  i po osnovu tih isplata obračunavaju se i plaćaju svi porezi i doprinosi koji se plaćaju kao i  na zarade zaposlenih.   Druge naknade koje […]

Detaljnije...