STEČAJ Archives - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " STEČAJ "

KUPAC STEČAJNOG DUŽNIKA JE OBVEZNIK PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE I PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica koja ne podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost, predmet je oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava – ako kupac nije preuzeo obaveze pravnog lica koje je kupio ili ako je preuzeo samo deo obaveza pravnog lica koje je kupio. Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava po tom osnovu jeste […]

Detaljnije...