Tag Archive

Tag Archives for " Statut Komore ovlašćenih revizora "

Statut Komore ovlašćenih revizora

(„Sl. glasnik RS“, br. 117/2020) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Komora ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora) je nezavisna profesionalna organizacija licenciranih ovlašćenih revizora zaposlenih u društvima za reviziju, društava za reviziju i samostalnih revizora, koja ima svojstvo pravnog lica, sa pravima obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o reviziji („Službeni glasnik RS“, broj 73/19 – […]

Detaljnije...