Tag Archive

Tag Archives for " Smernice za procenu rizika od pranja novca "

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društva od 22.03.2022. godine

Zakon o sprečavanju pranja novca član 6 Smernicama se uređuje način na koji obveznik izrađuje analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke funkcioner, postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili pravno lice koje se javlja u vlasničkoj strukturi stranke ofšor […]

Detaljnije...