Šifre plaćanja i naplate u devizama Archives - Biljana Trifunović