• Home
  • Blog
  • ŠIFRA PLAĆANJA ZAKUPA FIZIČKOM LICU – REZIDENTU I NEREZIDENTU

Tag Archive

Tag Archives for " ŠIFRA PLAĆANJA ZAKUPA FIZIČKOM LICU – REZIDENTU I NEREZIDENTU "
2

ŠIFRA PLAĆANJA PRILIKOM UPLATE ZAKUPNINE FIZIČKOM LICU OD STRANE PRAVNOG LICA – REZIDENTU I NEREZIDENTU

Prilikom plaćanja zakupa fizičkom licu – rezidentu od strane pravnog lica ispravno je korišćenje šifre plaćanja 248. Treba imati u vidu da je zakupodavac obveznik plaćanja poreza po osnovu prihoda ostvarenog po osnovu zakupa, ali u praksi zakupodavac i zakupac se dogovore da porez plaća zakupac, te da nalog za plaćanje poreza sa šifrom 248 […]

Detaljnije...