Tag Archive

Tag Archives for " Rok zastarelosti na poreski kredit "

Rok zastarelosti na poreski kredit

Utvrđivanje roka zastarelosti prava poreskog obveznika na poreski kredit Prava poreskih obveznika na povraćaj, poreski kredit, refakciju i refundaciju kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza i povraćaj sporednih poreskih davanja zastarevaju za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče, tj. od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je […]

Detaljnije...