Tag Archive

Tag Archives for " Rashodi po osnovu troškova istraživanja i razvoja "

Rashodi po osnovu troškova istraživanja i razvoja u okviru projekta proizvodnje digitalnog udžbenika

Priznavanje u poreskom bilansu rashoda po osnovu troškova istraživanja i razvoja koji su nastali u okviru projekta proizvodnje digitalnog udžbenika Troškovi (evidentirani u poslovnim knjigama obveznika) koji su nastali po osnovu istraživanja i razvoja, a u okviru projekta proizvodnje digitalnog udžbenika (kao inovativnog proizvoda), priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu […]

Detaljnije...