Tag Archive

Tag Archives for " RASHODI PO OSNOVU KAMATE NA POZAJMICE OD POVEZANOG LICA "

RASHODI PO OSNOVU KAMATE NA POZAJMICE OD POVEZANOG LICA

PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU OBVEZNIKA NASTALIH PO OSNOVU KAMATE, UGOVORENE NA POZAJMICE DOBIJENE OD POVEZANOG LICA IZ INOSTRANSTVA Kada obveznik, u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, evidentira rashode po osnovu kamate (ugovorene na pozajmice dobijene od povezanog lica iz inostranstva), odnosno rashod po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno […]

Detaljnije...