• Home
  • Blog
  • Promena poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec

Tag Archive

Tag Archives for " Promena poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec "

15. januar 2017. godine, rok za podnošenje zahteva za promenu PDV perioda

Promena poreskog perioda iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec   Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV podnosi poresku prijavu PDV, obračunava i plaća porez. Postoje dve vrste obveznika PDV, obveznici koji podnose poresku prijavu i plaćaju PDV za svaki kalendarski mesec ili za kalendarsko tromesečje. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, […]

Detaljnije...