Tag Archive

Tag Archives for " Program za sprečavanje pranja novca za menjače "

Program za sprečavanje pranja novca za menjače 

PROGRAM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA – OVLAŠĆENI MENJAČI I LICA KOJA OBAVLJAJU MENJAČKE POSLOVE Na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. _______________ – dalje: Zakon), ________________________ (uneti naziv pravnog lica preduzetnika koji obavlja menjački posao), a u vezi sa Odlukom o smernicama za primenu odredaba […]

Detaljnije...