Tag Archive

Tag Archives for " Profaktura nije uslov za izdavanje elektronske fakture "

Profaktura nije uslov za izdavanje elektronske fakture

Nepostojanje obaveze subjekta privatnog sektora koji je izdao profakturu (predračun) subjektu javnog sektora, da izda elektronsku fakturu po osnovu prijema novčanih sredstava koja ne predstavljaju naknadu za budući promet Kada subjekt privatnog sektora izda profakturu (predračun) subjektu javnog sektora u cilju naplate novčanih sredstava koja ne predstavljaju naknadu za budući promet dobara ili usluga tog […]

Detaljnije...