Tag Archive

Tag Archives for " Prodaja polovnog teretnog vozila "

Prodaja polovnog teretnog vozila

 PORESKI TRETMAN PROMETA POLOVNOG TERETNOG MOTORNOG VOZILA   Kada je reč o poreskom tretmanu prometa teretnog motornog vozila po osnovu čije nabavke je obveznik PDV – preduzetnik imao pravo da PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa odbije kao prethodni porez u potpunosti ili srazmerno (nezavisno od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog […]

Detaljnije...