• Home
  • Blog
  • Prodaja novih proizvoda i polovnih računara koji se vrši svojim zaposlenima

Tag Archive

Tag Archives for " Prodaja novih proizvoda i polovnih računara koji se vrši svojim zaposlenima "

Prodaja novih proizvoda i polovnih računara koji se vrši svojim zaposlenima

Evidentiranje preko elektronskog fiskalnog uređaja prometa novih proizvoda i polovnih računara koji privredno društvo povremeno vrši svojim zaposlenima U slučaju kada privredno društvo koje obavlja delatnost proizvodnje i prodaje guma na veliko, za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, povremeno, u okviru navedene delatnosti, svojim zaposlenima – fizičkim licima prodaje nove […]

Detaljnije...