• Home
  • Blog
  • PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU NASTALIH USLED VIŠE SILE

Tag Archive

Tag Archives for " PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU NASTALIH USLED VIŠE SILE "

PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU NASTALIH USLED VIŠE SILE

USLOVI ZA PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU NASTALIH USLED VIŠE SILE  Ukoliko je nakon sprovedenog veštačenja organa ministarstva unutrašnjih poslova nesumnjivo utvrđeno da je požar u kome je uništen objekat (kao deo imovine obveznika), nastao (isključivo) kao posledica događaja (npr. neispravnost električnih instalacija), koji se nije mogao predvideti odnosno izbeći, smatramo da se (u tom […]

Detaljnije...