Tag Archive

Tag Archives for " PRINUDNA NAPLATA "

POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE SE NE PREKIDA PRILIKOM PROMENE OSNIVAČA

NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA PREKIDANJE POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE U SLUČAJU KADA JE KOD PORESKOG OBVEZNIKA IZVRŠENA PROMENA ČLANOVA – OSNIVAČA U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA  U situaciji koja podrazumeva da je kod poreskog obveznika protiv kojeg je pokrenut postupak prinudne naplate izvršena promena podataka, i to promena članova – osnivača u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija […]

Detaljnije...