Tag Archive

Tag Archives for " Prihodi od reklamiranja na računarskom programu "

Prihodi od reklamiranja na računarskom programu

Utvrđivanje prihoda koji se smatra kvalifikovanim u slučaju kada obveznik – vlasnik računarskog programa (aplikacije) za vreme trajanja ugovora o korišćenju računarskog programa od strane drugog lica, ostvari i prihode od lica koja reklamiraju svoje proizvode u okviru aplikacije Prihod koji obveznik – vlasnik računarskog programa deponovanog u registar nadležnog organa, ostvari po osnovu davanja […]

Detaljnije...