Tag Archive

Tag Archives for " Prihodi od prodaje robe sa rabatom "

Prihodi od prodaje robe sa rabatom

Priznavanje u poreskom bilansu prihoda od prodaje robe sa rabatom koji je utvrđen i iskazan u bilansu uspeha u skladu sa relevantnim MRS/MSFI, odnosno MSFI za MSP Prihod od prodaje robe sa rabatom, koji je utvrđen i iskazan u bilansu uspeha u skladu sa relevantnim MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP i propisima o […]

Detaljnije...