• Home
  • Blog
  • PRIHOD OD SMANJENJA OBAVEZE PO OSNOVU KAMATE NA KREDIT DOBIJEN OD POVEZANOG LICA

Tag Archive

Tag Archives for " PRIHOD OD SMANJENJA OBAVEZE PO OSNOVU KAMATE NA KREDIT DOBIJEN OD POVEZANOG LICA "

PRIHOD OD SMANJENJA OBAVEZE PO OSNOVU KAMATE NA KREDIT DOBIJEN OD POVEZANOG LICA

U slučaju kada obveznik u svojim poslovnim knjigama (u skladu sa propisima o računovodstvu i relevantnim MRS, odnosno MSFI) iskaže prihod od smanjenja obaveze po osnovu kamate na kredit dobijen od povezanog lica, tako iskazan prihod uključuje se u osnovicu poreza na dobit, s obzirom da Zakonom nije propisana mogućnost korekcije (u smislu smanjenja) poreske […]

Detaljnije...