Tag Archive

Tag Archives for " Prevoz zaposlenih "

Troškovi prevoza zaposlenih

Verodostojna računovodstvena isprava na osnovu koje se troškovi prevoza zaposlenih (dolazak na rad i odlazak sa rada) evidentiraju u poslovnim knjigama – sa primerima Verodostojnom računovodstvenom ispravom, u smislu člana 9. stav 1. Zakona, smatra se računovodstvena isprava koja je potpuna, istinita, računski tačna i prikazuje poslovnu promenu, uz napomenu da je neophodno da pitanje […]

Detaljnije...
2

Prevoz zaposlenih

Poreski tretman primanja zaposlenog po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla i obavezna plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje/podnaslov   Prema opštem aktu poslodavac može isplaćivati naknadu troškova za prevoz za dolazak i odlazak sa posla. Prema Zakonu o porezu na dohodak građana neoporezivi iznos za naknadu troškova prevoza zaposlenih je […]

Detaljnije...