Tag Archive

Tag Archives for " Preuzeća "

Nepostojanje obaveze ispravke odbitka prethodnog poreza za motorna vozila kada se jedno od tih vozila otuđi

(Ne) postojanje obaveze ispravke odbitka prethodnog poreza za motorna vozila koja je obveznik PDV nabavio za obavljanje rent-a-car delatnosti u slučaju kada jedno od tih vozila otuđi, a preostala vozila nastavi da iznajmljuje Kada obveznik PDV – privredno društvo koje obavlja delatnost iznajmljivanja motornih vozila (rent-a-car) i koje je ostvarilo pravo na odbitak prethodnog poreza […]

Detaljnije...

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i načinu generisanja oznake poslovnog prostora

 („Sl. glasnik RS“, br. 31/2021 i 93/2021) Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se vrsta podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, način dostavljanja ovih podataka Poreskoj upravi i način generisanja oznake poslovnog prostora iz člana 9. Zakona o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon). Član 2 Obveznik fiskalizacije dužan je […]

Detaljnije...

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

(„Sl. glasnik RS“, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020) I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom propisuju se radnje i mere koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma. Ovim zakonom uređuje se nadležnost Uprave za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) i nadležnost drugih organa za sprovođenje odredaba […]

Detaljnije...