Tag Archive

Tag Archives for " PREGLED I KONTROLA OTPADA "

PREGLED I KONTROLA OTPADA

Zakonom o upravljanju otpadom, otpadom se smatra sve što se odbacuje, namerava da se odbaci ili mora da se odbaci. Dakle sav proizvodni škart može da spada u otpad. Zakonom o upravljanju otpadom propisane su obaveze proizvođača otpada: da sačini plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog […]

Detaljnije...