Tag Archive

Tag Archives for " PREDZETNICI "

PRODAJA NAPITAKA I GRICKALICA IZ AUTOMATA

Promet ostvaren prodajom napitaka iz mašine/automata, pri čemu se naplata vrši ubacivanjem novca u mašinu/automat nije moguće evidentirati preko fiskalne kase, imajući u vidu da je promet dobra, kao i naplata, sprovedena putem mašine/automata za prodaju napitaka. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00076/2017-04od 12.6.2018. godine) „U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona […]

Detaljnije...