preduzetnici Archives - Страница 38 од 42 - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " preduzetnici "

PDV U GRAĐEVINARSTVU – RAŠČIŠĆAVANJA TERENA

    ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET USLUGA SEČE STABALA SA ODVOZOM TIH STABALA, U CILJU RAŠČIŠĆAVANJA TERENA ZA IZGRADNJU PRUGE     Ako obveznik PDV drugom obvezniku PDV vrši promet usluga seče stabala sa odvozom tih stabala, u cilju raščišćavanja terena za izgradnju […]

Detaljnije...

PDV U GRAĐEVINARSTVU

  ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KADA OBVEZNIK PDV OD SOPSTVENOG MATERIJALA VRŠI SANACIJU, TJ. POPRAVKU LOKALNIH PUTEVA I ULICA ORGANU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE   Kada obveznik PDV od sopstvenog materijala vrši sanaciju, tj. popravku lokalnih puteva i ulica organu jedinice lokalne samouprave, reč je o prometu dobara iz […]

Detaljnije...

PROBNI RAD I OTKAZ UGOVORA

    U skladu sa članom 36. Zakona o radu, ugovaranje probnog rada propisano je na sledeći način. “Ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu. Probni rad može da traje najduže šest meseci. Pre isteka vremena za koji je ugovoren […]

Detaljnije...

Održan je seminar u organizaciji PKS i PKB “MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI“ dana 16. 11. 2017.

U organizaciji Privredne komore Srbije, održan je seminar u PKB  “MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI“ dana 16. 11. 2017. Seminar je održala gospođa dipl. ecc Biljana Trifunović.  Izuzetno složena i ozbiljna tema na kojoj su uzeli učešće eksperti  iz gotovo cele Srbije. Pomenućemo prisutne: PK Beograda imala je čast […]

Detaljnije...

PREDUZETNIK NE MOŽE BITI ČLAN OMLADINSKE ILI STUDENTSKE ZADRUGE I NE MOŽE OBAVLJATI PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE

    NEMOGUĆNOST PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE LICA PO OSNOVU OBAVLJANJA PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA KOJE JE VEĆ PRIJAVLJENO PO OSNOVU PREDUZETNIČKE DELATNOSTI   U skladu sa Opštim pravilima omladinskog i studentskog zadrugarstva,  zadrugu mogu osnovati studenti, učenici i nezaposlena lica, u skladu sa Zakonom i ovim pravilima, koji nisu mlađi od 15 niti, […]

Detaljnije...

GAŠENJE PREDUZETNIČKE RADNJE NE ZNAČI BRISANJE PRAVA I OBAVEZA IZ POSLOVANJA

  POTRAŽIVANJE SE MOŽE NAPLATITI OD PREDUZETNIKA KOJI NASTAVLJA DA OBAVLJA DELATNOST U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA   Kada preduzetnik donese odluku o gašenju preduzetničke radnje i o nastavku delatnosti u formi privrednog društva, briše se radnja iz registra preduzetnika, a prava i obaveze nastale obavljanjem delatnosti preduzetnika preuzima privredno društvo. U skladu sa članom 92. […]

Detaljnije...
1 36 37 38 39 40 42
Pitanja i odgovori