Tag Archive

Tag Archives for " preduzetnici. PDV "

Iskazivanje oporezivog manjka dobara u Obrascu POPDV

Pravilnikom o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti uređuje se šta se smatra uzimanjem dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica i […]

Detaljnije...