PREDUZEĆA Archives - Страница 46 од 54 - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " PREDUZEĆA "

PDV na pružanje građevinskih usluga na teritoriji Kosova i Metohije

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost i uredbama koje se odnose na Zakon o porezu na dodatu vrednost prilikom prometa robe i usluga na teritoriju Kosova i Metohije, ukoliko se promet robe i usluga vrši sa teritorije Republike Srbije na teritoriju Kosova i Metohije ne obračunava se PDV. U slučaju kada se pružaju građevinske […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

  Usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,  koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine, stupa na snagu 1. januara 2018. godine s tim da će se pojedine odredbe primenjivati od 1. oktobra 2018. godine, odnosno od 2019. godine. Izmene obuhvataju sledeće promene: […]

Detaljnije...

Izvoz prehrambenih proizvoda u Rusku Federaciju sa poreklom iz SAD i Evropske unije

Odlukom Vlade Ruske Federacije propisan je spisak poljoprivrednih proizvoda, sirovina i prehrambenih proizvoda poreklom iz SAD, zemalja članica EU, Kanade, Australije i Norveške za koje se zabranjuje uvoz u Rusku Federaciju. Ove mere su produžene do kraja 31.12.2017. Tarifni broj Naimenovanje 0201 Meso, goveđe, sveže ili rashlađeno 0202 Meso goveđe, smrznuto 0203 Meso, svinjsko, sveže […]

Detaljnije...

DEVIZNO POSLOVANJE – DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS

  27.12.2017. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU „DEVIZNO POSLOVANJE, DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO NOVIM PROPISIMA “ U cilju primene Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, čije odredbe su stupile na snagu od 01. 10. 2015. godine, i brojnih Odluka koje su usvojene su u toku 2015. godine, a odnose […]

Detaljnije...

NOVI NEOPOREZIVI IZNOS ZARADE

  PRIMENA NOVOG NEOPOREZIVOG IZNOSA ZARADE   Novi neoporezivi iznos zarade je povećan na 15.000 dinara mesečno, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji stupa na snagu 1. januara 2018. godine. Novi neoporezivi iznos od 15.000 dinara primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade za […]

Detaljnije...
1 44 45 46 47 48 54
Pitanja i odgovori