Tag Archive

Tag Archives for " PRAVO NA OLAKŠICU ZA ZAPOŠLJAVANJE "

PRAVO NA OLAKŠICU ZA ZAPOŠLJAVANJE MOŽE DA SE OSTVARI I AKO JE LICE U PRETHODNOM PERIODU OSTVARILO PRAVO NA NOVČANU NAKNADU

Poslodavac može da ostvari pravo na olakšicu za zapošljavanje lica koje je kod Nacionalne službe za zapošljavanje prijavljeno kao nezaposleno, ali je u tom period bilo korisnik novčane naknade. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 112/2015), koji je na snazi od 01.01.2016. godine, deo odredbe koji […]

Detaljnije...