• Home
  • Blog
  • Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatnu vrednost

Tag Archive

Tag Archives for " Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatnu vrednost "

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatnu vrednost

(„Sl. glasnik RS“, br. 86/2015 i 159/2020)  Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20 – […]

Detaljnije...