Tag Archive

Tag Archives for " Prava na korišćenje direktnih davanja "

Prava na korišćenje direktnih davanja

Nepostojanje prava na korišćenje direktnih davanja predviđenih programom u slučaju kada je privredni subjekat osnovan i registrovan kod nadležnog organa 18. februara 2021. godine Pravo na korišćenje direktnih davanja iz Uredbe imaju privredni subjekti u privatnom sektoru koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, te […]

Detaljnije...