Tag Archive

Tag Archives for " POSLOVNE KNJIGE FIZIČKIH LICA KOJA SU U SISTEMU PDV "

POSLOVNE KNJIGE FIZIČKIH LICA KOJA SU U SISTEMU PDV

Fizička lica koja obavljaju delatnost se smatraju malim obveznicima,  mogu dobrovoljno da podnesu zahtev da budu obveznici PDV ili da postanu obveznici PDV ukoliko imaju promet veći od 8.000.000 dinara. Malim obveznikom se smatra lice koje vrši promet dobara i usluga na teritoriji Republike i/ili u inostranstvu, a čiji ukupan promet dobara i usluga u […]

Detaljnije...