Tag Archive

Tag Archives for " POREZA NA IMOVINU "

VREME NASTANKA PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKAT KOJI NIJE U POTPUNOSTI ZAVRŠEN

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom početka korišćenja objekta, nezavisno od toga da li se objekat koristi stalno ili povremeno, da li ga koristi obveznik ili drugo lice, odnosno da li je objekat koji se koristi u potpunosti završen ili ne Imajući u vidu da obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim […]

Detaljnije...