Tag Archive

Tag Archives for " POREZ PO ODBITKU NA USLUGE "

POREZ PO ODBITKU SE OBRAČUNAVA ZA PLAĆENE USLUGE POSLOVNOG SAVETOVANJA

Prihodi koje ostvari nerezidentno pravno lice od pravnog lica rezidenta Republike Srbije, po osnovu usluga poslovnog savetovanja, predmet su oporezivanja porezom po odbitku ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00198/2016-04 od 12.8.2016. godine) Kada nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od […]

Detaljnije...