Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA ZEMLJIŠTE "

ZEMLJIŠTE POD OBJEKTOM KAO PREDMET OPOREZIVANJA

Odredbama člana 12. stav 1. tačka 8. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon), propisano je da se […]

Detaljnije...