Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA RATE "

ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA

ISPUNJENJE PROPISANIH USLOVA U SLUČAJU POSTOJANJA VIŠE ZAHTEVA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA   Vodeći računa da se plaćanje dugovanog poreza može odložiti u celosti ili delimično (a samim tim da poreski obveznik podnošenjem više zahteva može dugovani porez odložiti iz više delova), mišljenja smo da se propisani uslovi moraju ispuniti za svaki zahtev pojedinačno, […]

Detaljnije...