Tag Archive

Tag Archives for " Porez na imovinu za koju je nastupila zastarelost "

Porez na imovinu za koju je nastupila zastarelost

Postojanje prava nadležnog poreskog organa da utvrdi porez na imovinu za koju je nastupila zastarelost Nadležni poreski organ može utvrditi porez na imovinu za koji nije nastupila zastarelost, a poreski obveznik ima pravo da ostvari uvid u podatke o utvrđivanju i naplati poreza koji se o njemu vode kod nadležnog poreskog organa i zahteva izmenu […]

Detaljnije...