• Home
  • Blog
  • POREZ NA IMOVINU – KOJA SE PRENOSI KAO ULOG U PRIVREDNO DRUŠTVO

Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA IMOVINU – KOJA SE PRENOSI KAO ULOG U PRIVREDNO DRUŠTVO "

Porez na imovinu – koja se prenosi kao ulog u privredno društvo

  Svaki obveznik poreza na imovinu dužan je da plaća porez u skladu sa Zakonom, od nastanka do prestanka poreske obaveze. Na nastanak poreske obaveze nisu od uticaja motivi zbog kojih je poreski obveznik stekao nepokretnost koja je predmet oporezivanja (vlasnici su predmetnu nepokretnost kupili sa namerom da je ulože kao osnivački kapital u privredno […]

Detaljnije...