POREZ NA DOBIT Archives - Страница 3 од 4 - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA DOBIT "

POREZ NA DOBIT – SUFINANSIRANJE PROJEKATA

  UKLJUČIVANJE NOVČANIH SREDSTAVA DODELJENIH OBVEZNIKU NA IME SUFINANSIRANJA PROJEKTA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U OSNOVICU ZA OPOREZIVANJE POREZOM NA DOBIT PRAVNIH LICA   Novčana sredstva dodeljena obvezniku na ime sufinansiranja projekta u oblasti javnog informisanja, a koja obveznik u svojim poslovnim knjigama evidentira kao prihod, uključuju se u osnovicu za oporezivanje porezom na dobit […]

Detaljnije...

NEMA OBAVEZE DOSTAVLJANJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE U SLUČAJU NAKNADNO DOSTAVLJENE POTVRDE O NEREZIDENTNOSTI

Nerezidentno pravno lice ima pravo da (preko isplatioca prihoda) podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza. S tim u vezi, isplatilac prihoda podnosi Poreskoj upravi naknadno dostavljenu potvrdu o rezidentnosti istovremeno sa zahtevom za povraćaj više plaćenog poreza, na osnovu kog Poreska uprava, ukoliko utvrdi da je zahtev za povraćaj osnovan, odnosno da se u […]

Detaljnije...
1

NOVINE KOJE DONOSE IZMENE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Najznačajnije novine Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 112/2015 od 30. decembra 2015. godine, a stupio na snagu 1. januara 2016. godine, se odnosi na usklađivanje rashoda u poreskom bilansu, koje će se primenjivati prilikom sastavljanja poreskog bilansa za 2016. godinu. […]

Detaljnije...

SUKOB MIŠLJENJA ISTOG MINISTARSTVA OKO UTVRĐIVANJA POVEZANOSTI LICA

Ministrastvo finansija je u vezi utvrđivanja povezanih lica, vezano za transferne cene, dalo više puta u toku dve godine različita mišljenja, odnosno nepotpuna. Tačno je, da ne postoji povezanost između dva privredna društva u sličaju kada je jedini član privrednog društva fizičko lice (majka ili otac), a njihov sin jedini član drugog privrednog društva. Ali, […]

Detaljnije...