POREZ NA DOBIT Archives - Страница 2 од 4 - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA DOBIT "

TRENUTAK PRIZNAVANJA PRIHODA U SKLADU SA MRS 18

Međunarodni računovodstveni standard – MRS 18 Prihodi   U slučaju kada otprema robe počinje tokom 2017. godine, a završava se naredne godine, priznavanje prihoda od prve otpreme robe iz 2017. godine (sa pripadajućim rashodima nastalim po osnovu ove konkretne otpreme) vrši se u finansijskim izveštajima za 2017. godinu, dok se priznavanje prihoda po osnovu ostalih […]

Detaljnije...

PORESKI PODSTICAJ PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA 100 LICA

OBAVEZA ZAPOŠLJAVANJA NA NEODREĐENO VREME NAJMANJE 100 LICA U TOKU PERIODA ULAGANJA RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA PORESKI PODSTICAJ IZ ČLANA 50a ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA Obveznik je dužan da u periodu ulaganja (koji, u konkretnom slučaju, traje od 2014. do 2018. godine) zaposli najmanje 100 lica na neodređeno vreme, tako da u […]

Detaljnije...

PORESKO OSLOBOĐENJE NA OPOREZIVU DOBIT

  PRIMENA PORESKOG OSLOBOĐENJA OD PRVE GODINE U KOJOJ JE OSTVARENA OPOREZIVA DOBIT UKOLIKO JE PLAĆANJE DOBAVLJAČU IZVRŠENO U TOKU 2012. I 2013. GODINE, A OPREMA STAVLJENA U UPOTREBU U TOKU 2014. GODINE Imajući u vidu da period ulaganja nije vremenski ograničen, kao i da (sam) obveznik može da opredeli period koji će se smatrati […]

Detaljnije...

PAKET NOVIH PORESKIH ZAKONA USKORO U REPUBLIČKOJ SKUPŠTINI

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona.  Eventualne sugestije na nacrte zakona mogu se dostaviti na e-mail: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs u najkraćem roku, pošto će navedeni zakoni u formi predloga zakona po hitnom postupku biti upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje. Predloženi zakoni trebali bi da budu usvojeni do kraja decembra, ako […]

Detaljnije...