POREZ NA DOBIT Archives - Страница 2 од 4 - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA DOBIT "

PAKET NOVIH PORESKIH ZAKONA USKORO U REPUBLIČKOJ SKUPŠTINI

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona.  Eventualne sugestije na nacrte zakona mogu se dostaviti na e-mail: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs u najkraćem roku, pošto će navedeni zakoni u formi predloga zakona po hitnom postupku biti upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje. Predloženi zakoni trebali bi da budu usvojeni do kraja decembra, ako […]

Detaljnije...

POREZ NA DOBIT – SUFINANSIRANJE PROJEKATA

  UKLJUČIVANJE NOVČANIH SREDSTAVA DODELJENIH OBVEZNIKU NA IME SUFINANSIRANJA PROJEKTA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U OSNOVICU ZA OPOREZIVANJE POREZOM NA DOBIT PRAVNIH LICA   Novčana sredstva dodeljena obvezniku na ime sufinansiranja projekta u oblasti javnog informisanja, a koja obveznik u svojim poslovnim knjigama evidentira kao prihod, uključuju se u osnovicu za oporezivanje porezom na dobit […]

Detaljnije...

NEMA OBAVEZE DOSTAVLJANJA IZMENJENE PORESKE PRIJAVE U SLUČAJU NAKNADNO DOSTAVLJENE POTVRDE O NEREZIDENTNOSTI

Nerezidentno pravno lice ima pravo da (preko isplatioca prihoda) podnese zahtev za povraćaj više plaćenog poreza. S tim u vezi, isplatilac prihoda podnosi Poreskoj upravi naknadno dostavljenu potvrdu o rezidentnosti istovremeno sa zahtevom za povraćaj više plaćenog poreza, na osnovu kog Poreska uprava, ukoliko utvrdi da je zahtev za povraćaj osnovan, odnosno da se u […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori