Tag Archive

Tag Archives for " PORESKO OSLOBOĐENJE NA OPOREZIVU DOBIT "

PORESKO OSLOBOĐENJE NA OPOREZIVU DOBIT

  PRIMENA PORESKOG OSLOBOĐENJA OD PRVE GODINE U KOJOJ JE OSTVARENA OPOREZIVA DOBIT UKOLIKO JE PLAĆANJE DOBAVLJAČU IZVRŠENO U TOKU 2012. I 2013. GODINE, A OPREMA STAVLJENA U UPOTREBU U TOKU 2014. GODINE Imajući u vidu da period ulaganja nije vremenski ograničen, kao i da (sam) obveznik može da opredeli period koji će se smatrati […]

Detaljnije...