Tag Archive

Tag Archives for " PORESKO OSLOBOĐENJE "

NEMA PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA AMBULANTNO VOZILO KOJE JE U VLASNIŠTVU PRIVATNE USTANOVE ZA STARA LICA SA POSEBNIM POTREBAMA

Nema zakonskog osnova da privatna ustanova za stara lica sa posebnim potrebama (pa ni Dom za smeštaj i negu starih lica) ostvari oslobođenje od poreza na upotrebu motornih vozila za ambulantno vozilo. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00625/2016-04 od 8.8.2016. godine)   Odredbom člana 5. stav 1. tačka 3) Zakona, koja se primenjuje od 1.1.2016. godine, […]

Detaljnije...