Tag Archive

Tag Archives for " PORESKA AMORTIZACIJA 2021. "

Obračun poreske amortizacije za 2021. godinu

Obračun poreske amortizacije  u 2021. godini biće ista kao i prethodnih  godina složen od  kada je metodologija obračuna pretpela je značajne izmene. Poreska amortizacija bitno drugačije se obračunava od 01. 01. 2019. godine. Promene su uslovoljene Izmenama i dopunama Zkona o porezu na dobit pravnih lica koji je objavljen u „Sl. glasnik RS“, br. 95/2018. godine primenjuje […]

Detaljnije...