Tag Archive

Tag Archives for " Popisne liste moraju da se odštampaju i potpišu "

Popisne liste moraju da se odštampaju i potpišu

Obaveza štampanja i potpisivanja popisnih listi u slučaju da se vode u elektronskom obliku Popisne liste se, shodno propisima kojima se uređuje računovodstvo, mogu voditi elektronskim putem. Na kraju procesa vršenja popisa, popisne liste moraju biti odštampane i potpisane od strane članova komisije, odnosno lica iz člana 6. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa […]

Detaljnije...