Tag Archive

Tag Archives for " PLAĆANJE POREZA U FEBRUARU 2015 "

FEBRUARSKI PRAZNICI – POMERILI KRAJNJI ROK ZA PLAĆANJE PORESKIH OBAVEZA

Državni praznik Sretenje praznuje se neradno 15. i 16. februara, kako 15. pada u nedelju praznični dani se produžavaju do 17. februara. Prvi radni dan je 18. 02. 2015. Zakonom o opštem upravnom postupku član 91. stav 2 propisano je da kada poslednji radni dan pada u nedelju ili na dan državnog praznika, poslednji dan […]

Detaljnije...