Tag Archive

Tag Archives for " PIB "

Oduzimanje PIB-a

  POSLEDICE ODUZIMANJA PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA   Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Pravilnikom o poreskom identifikacionom broju i Pravilnikom o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne register, propisani su pojam PIB-a, njegovo korišćenje u postupku i dokumenta u koja se unosi, […]

Detaljnije...