• Home
  • Blog
  • PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

Tag Archive

Tag Archives for " PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva "

PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada izvođač radova izvrši montiranje industrijski proizvedenih čeličnih elemenata nosećih kula i mosta u fabrici koji su u vlasništvu naručioca, i u računu iskaže podatke o vrednostima pojedinačnih aktivnosti Kada obveznik PDV – izvođač radova izvrši montiranje industrijski proizvedenih čeličnih elemenata nosećih kula i […]

Detaljnije...