Tag Archive

Tag Archives for " PDV tretman prilikom realizacije ugovora o izgradnji "

PDV tretman prilikom realizacije ugovora o izgradnji

PDV tretman prometa dobara i usluga koji e vrši između stranog pravnog lica – obveznika pdv, njegovog ogranka u Srbiji i naručioca – rezidentnog pravnog lica, prilikom realizacije ugovora o izgradnji postrojenja u Srbiji Kada strano pravno lice zaključi ugovor o izgradnji postrojenja u Republici Srbiji sa pravnim licem sa sedištem u Republici Srbiji, pri […]

Detaljnije...